Vad är Ayurveda?

Ayurveda betyder kunskap om livet - hela livet.

Fjällen

Det är en mer än 5000 år gammal vetenskap om livet, tillvaron och bevarande av god hälsa. Den har sitt ursprung i den Vediska kulturen som existerade i norra Indien och Nepal och finns nedtecknad i de Vediska Skrifterna.

Den bygger alltså inte på moderna och ibland förändliga rön från olika forskningsprojekt, utan på permanenta, visa, eviga levnadsprinciper. Baserad på det som är enkelt och naturligt. Ayurveda är för dig som är frisk, vill fortsätta vara frisk och utvecklas. Det är även för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande. Med Ayurveda får du enkla, naturliga egenvårds- och utvecklingsprogram. Ayurveda är ett komplement till den västerländska medicinen.

Fors

Ayurveda framhåller vikten av att leva i balans och att hjälpa kroppen att bli av med slagg och gifter. Kroppen och själ reagerar ständigt med den yttre miljön. Så felaktig diet, årstidsskiftningar, undertryckta känslor och stress är bidragande orsak till att Vata, Pitta & Kapha kommer ur balans.

Den centrala synen på människan inom i Ayurveda är att varje människa är unik och har en egen, individuell konstitution. Man pratar om de tre energisystemen som vi alla har men i olika proportion till varandra. De kallas doshor: vata, pitta och kapha. De flesta har en dominerande dosha som bestämmer kroppstyp, temperament och psyke.

Ju mer balanserade doshorna, Vata, Pitta & Kapha, är i varje individ, ju friskare är personen. Även om man inte kan se doshorna så kan man se effekterna av dem. Vata, Pitta, Kapha är i sig varken positiva eller negativa, men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är ur balans.

Upp

Vata

Karaktäristiskt för Vata:

Tunnare kroppsbyggnad, ojämn aptit, tendens till förstoppning, kreativt sinne, obeslutsamhet, snabbt tal, tendens till oro, reslust, god rörlighet, motvilja mot kylig väderlek och kraftig blåst.

Hälsoproblem relaterade till Vata:

Gasbildning, trög tarm, problem med nervsystemet, värk, ängslan, spänning, torr hy.

Pitta

Karaktäristiskt för Pitta:

Medelstor kroppsbyggnad, god aptit, tendens till riklig svettning, lös avföring och tendens till diarré, har stark ambition, gillar lyx, mat o dryck, motvilja mot alltför varmt väder.

Hälsoproblem relaterade till Pitta:

Magsår, magkatarr, matsmältningsbesvär, gall- och leverproblem, hudbesvär, ögonbesvär.

Kapha

Karaktäristiskt för Kapha:

Kraftigare kroppsbyggnad, måttlig till trög aptit, stor mjuk avföring, melodiöst tal, gott minne, försiktigt beslutsfattande, sparsamhet och försiktighet med pengar, lojal, utstrålar balans, harmoni, vänlighet och kärlek, älskar lugn och ro och välkända platser, motvilja mot kall fuktig väderlek.

Hälsoproblem relaterade till Kapha:

Diabetes, astma, vätskeansamling, hosta, slembildning, fet hy, övervikt.

Upp